Kolmkõla C-duuris põhikujul

Akordi põhikujuks nimetatakse akordi helide sellist asetust, kus madalaimaks heliks on akordi põhiheli ehk priim.