Kolmkõla ehk tertskvintakord[viide?] ehk tertsakord[viide?] on kolmest erinevast heliklassist koosnev akord, mille põhikuju helid paiknevad kahe ülestikuse tertsina.

kolmkõla
Koosneb akordi helidest
kvint
terts
priim
Akordi kujud
kolmkõla
sekstakord
kvartsekstakord
Akordi tähistus
KK (dkk), kk (mkk), >kk, <kk

Näide: C-duur kolmkõla põhikuju ehitatakse heliklassidest C (0), E (4) ja G (7), millest C ja E vahe on suur terts ning E ja G vahe väike terts .

Kolmkõla põhikuju helide nimetused on (altpoolt lugedes) priim, terts ja kvint.

Kolmkõla liigid muuda

Olenevalt tertside suurusest tekivad järgmised kolmkõlad:

Konsoneerivad ja dissoneerivad kolmkõlad muuda

Mažoorsed ja minoorsed kolmkõlad on konsoneerivad, suurendatud ja vähendatud kolmkõlad dissoneerivad kooskõlad.

Kolmkõla neljahäälne seade muuda

Kolmkõla neljahäälne seade on välja kujunenud koorimuusikas seoses inimhäälte jaotusega 4 põhiliiki: sopran, alt, tenor, bass. Neid nimetusi kasutatakse ka instrumentaalmuusikas. Neljahäälne segakoori seade kirjutatakse kahele noodijoonestikule: ülemisele sopran ja alt viiulivõtmes ning alumisele tenor ja bass bassivõtmes.

Kolmkõla ulatus muuda

Kolmkõla ulatuse määravad intervallid soprani, aldi ja tenori vahel. Ulatuse määramisel ei arvestata tenori ja bassi vahel tekkinud intervalli.

  • kolmkõla kitsas ulatuses kui intervallid kahe naaberheli vahel ei ületa kvarti ehk tenori ja soprani kaugus on väiksem kui oktav
  • kolmkõla on laias ulatuses kui naaberhelide vahel tekivad kvindid ja sekstid ehk tenori ja soprani kaugus on suurem kui oktav

Kolmkõla meloodiline seis muuda

Akordi meloodilise seisu määrab sopran.

Kui sopranis on

  • priim, on kolmkõla priimi meloodilises seisus
  • terts, on kolmkõla tertsi meloodilises seisus
  • kvint, on kolmkõla kvindi meloodilises seisus

Bassis esinev priim viitab kolmkõla põhikujule, terts sekstakordile ja kvint kvartsekstakordile.

 
Kolmkõla kvindi meloodilises seisus
 
Kolmkõla priimi meloodilises seisus
 
Kolmkõla tertsi meloodilises seisus


Kolmkõlade kujud muuda

  Pikemalt artiklis Akordi kuju

 

Kolmkõlade kuju määrab bass. Kolmkõladel on kolm kuju:

Kolmkõlad heliridades muuda

Alumine terts Ülemine terts kolmkõla Loomulik mažoor Harmooniline minoor
väike väike vähendatud VII II, VII
väike suur minoor II, III, VI I, IV
suur väike mažoor I, IV, V V, VI
suur suur suurendatud III

Välislingid muuda