Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Kvint ( < ladina k quintus "viies") on


(a)puhas kvint (b) vähendatud kvint (c) suurendatud kvint


Kvint on konsoneeriv intervall. Oktavi ja kvindi kaugusel olevate helide sagedused suhtuvad teineteisesse nagu 1 : 3. Igast helist oktavi ja kvindi võrra kõrgemalt kõlav heli on tema teine ülemheli. Viiuli, vioola (altviiuli) ja tšello keeled häälestatakse üksteisest kvintide kaugusele.

Intervall Pooltoone Noodid Intervalli pööre
vähendatud kvint 6 (2 tervetooni + 2 pooltooni) HF, DAs suurendatud kvart (tritoon)
puhas kvint 7 (3 tervetooni + 1 pooltooni) CG, DA puhas kvart
suurendatud kvint 8 (4 tervetooni) CGis, FCis vähendatud kvart

Kuula muuda

Vaata ka muuda