Vähendatud kvint

Vähendatud kvint (tähis >5) on intervall, mille astmeline suurus on 5 ja tooniline suurus 3 tervetooni.

vähendatud kvint
Intervalli pööre suurendatud kvart
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus > 5
Inglise nootides 5
Suurus
Pooltoone 6
Puhas häälestus 7:5, 10:7, 45:32...
Tsent
Tempereeritud häälestus 600
Puhas häälestus 583, 617, 590...
Vaata ka
Intervall kvint

Vähendatud kvindi enharmooniline intervall on suurendatud kvart. Vähendatud kvint on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Vähendatud kvindi lahendamine mažooris muuda

> 5 ehitub

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed ahenevas suunas püsivaisse astmeisse: VII - I-sse ja IV - III-sse; II - III-sse ja VI - V-sse.

 loomulik mažoor     harmooniline mažoor
 
1  
7 
6                VI     
5                 \V
4   IV    
3    \III           /III
2                II
1    /I
7   VII


Vähendatud kvindi lahendamine minooris muuda

> 5 ehitub

Lahendamise põhimõte on sama nagu mažooris.

 loomulik minoor       harmooniline minoor
                
1                   
7                
6  VI              
5   \ V             
4                  IV   
3   /III               \III
2  II
1                    /I
7                   VII


Kõige kasutatavamad on > 5 lahendamine loomulikus mažooris ja harmoonilises minooris VII astmelt.