Aste ehk heliaste on muusikas helilaadi üksik jaotis. Astet tähistatakse Rooma numbri või relatiivse solmisatsiooni silbiga.

Esimesena jagas oktavi seitsmeks astmeks Ptolemaios.

Mõiste

muuda

"Stufe heissen die einzelnen Abteilungen der Tonleiter (Tontreppe, "scala")." (Riemann 1900: 1101)

Aste funktsionaalharmoonias

muuda

Funktsionaalharmoonias on astmetel järgmised nimetused:

  • I aste – toonika
  • II aste – juhttoon, subdominandi paralleel
  • III aste – mediant, dominandi paralleel
  • IV aste – subdominant
  • V aste – dominant
  • VI aste – alumine mediant, toonika paralleel
  • VII aste – juhttoon.

Funktsionaalharmoonias nimetatakse helirea I, IV ja V astet põhiastmeteks ning II, VI ja VII astet kõrvalastmeteks.

Välislingid

muuda