Aste ehk heliaste on muusikas helilaadi üksik jaotis. Astet tähistatakse Rooma numbri või relatiivse solmisatsiooni silbiga.

Esimesena jagas oktavi seitsmeks astmeks Ptolemaios.

Mõiste Redigeeri

"Stufe heissen die einzelnen Abteilungen der Tonleiter (Tontreppe, "scala")." (Riemann 1900: 1101)

Aste funktsionaalharmoonias Redigeeri

Funktsionaalharmoonias on astmetel järgmised nimetused:

  • I aste – toonika
  • II aste – juhttoon, subdominandi paralleel
  • III aste – mediant, dominandi paralleel
  • IV aste – subdominant
  • V aste – dominant
  • VI aste – alumine mediant, toonika paralleel
  • VII aste – juhttoon.

Funktsionaalharmoonias nimetatakse helirea I, IV ja V astet põhiastmeteks ning II, VI ja VII astet kõrvalastmeteks.

Välislingid Redigeeri