Subdominant ( < ladina keelest, "alumine valitseja") on muusikas helilaadi neljas aste.

Harmoonias on subdominant üks diatoonilistest funktsioonidest.