Harmoonia (muusika)

 See artikkel on akordide ühendamisest ja suhetest. Helide üheaegse kõlamise kohta vaata artikkel akord.

Harmoonia on muusikas akordide ühendamine ja suhted.

Harmooniaks nimetatakse ka akordide ühendamise ja suhete teooriat ning õpetust.


Harmoonia mõiste hõlmab nii üheaegselt kõlavatest helidest moodustuvaid akorde kui ka akordide järgnevusi. See tähendab, et harmoonia tekib üheaegselt kõlavate helide kombineerimisel akordideks ning akordijärgnevustes.

Harmoonia mõistet kasutatakse ka üheaegselt kõlavate helide kombinatsioone reguleerivate struktuursete põhimõtete süsteemi tähenduses. Harmoonia kui teooria käsitlemisel on läbi sajandite tekkinud terve teoreetilise kirjanduse korpus.

Vaata ka muuda