Funktsionaalharmoonia

Funktsionaalharmoonia on muusikas funktsioonidel põhinev harmoonia.