Mediant (ladina keeles medius, keskmine), ka ülemine mediant on muusikas duur- või moll-helilaadi III aste, mille funktsioon on olla vaheastmeks I astme (toonika) ja V astme (dominandi) vahel.

Rousseau kirjutab oma muusikaentsüklopeedias "Dictionnaire de musique" (1768), et mediant "määrab helilaadi", kuna intervall, mis seob medianti toonikaga, suur või väike terts, määrab, kas helilaad on duur või moll.