Paralleelhelistik

Paralleelhelistik on antud helistikuga võrreldes teine, samasuguste võtmemärkidega helistik.

Igal mažooril on oma paralleelminoor ning igal minooril oma paralleelmažoor. Mažoori paralleelminoori toonika asub tema VI astmel ning minoori paralleelmažoori toonika asub tema III astmel.

Vaata ka muuda