Suurendatud kvart

Suurendatud kvart on intervall, mille astmeline suurus on 4 ja tooniline suurus 3 tervetooni.

< 4 loomulikus mažooris
C-duuris
suurendatud kvart
Intervalli pööre vähendatud kvint
Nimed ja tähistus
Teised nimetused tritoon
Intervalli tähistus < 4
Inglise nootides 4
Suurus
Pooltoone 6
Puhas häälestus 7:5, 10:7, 45:32...
Tsent
Tempereeritud häälestus 600
Puhas häälestus 583, 617, 590...
Vaata ka
Intervall kvart

Suurendatud kvardi enharmooniline intervall on vähendatud kvint. Suurendatud kvart on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Suurendatud kvardi lahendamine mažooris muuda

< 4 ehitub

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed laienevas suunas püsivaisse astmeisse: VII - I-sse ja IV - III-sse; II - III-sse ja VI - V-sse.

 loomulik mažoor       harmooniline mažoor

3                /III
2               II 
1  /I
7 VII 
6                VI     
5                 \V
4 IV    
3  \III   
2
1

Suurendatud kvardi lahendamine minooris muuda

< 4 ehitub

Lahendamise põhimõte on sama nagu mažooris.

 loomulik minoor       harmooniline minoor

3  /III              
2 II              
1                   /I
7                 VII
6 VI              
5   \V             
4                 IV   
3                   \III
2
1


Kõige kasutatavamad on < 4 lahendamine loomulikus mažooris ja harmoonilises minooris IV astmelt.

Kuula muuda