Loomulik duur

(Ümber suunatud leheküljelt Loomulik mažoor)
aste intervall C-duur
VIII = I oktav c
VII suur septim h
VI suur sekst a
V puhas kvint g
IV puhas kvart f
III suur terts e
II suur sekund d
I priim c

Loomulik duur ehk loomulik mažoor ehk naturaalne mažoor ehk naturaalduur on mažoorne helirida, mille kõrgusastmik on toonide vahekaugustega.

Loomulik mažoor
            1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½
loomulik mažoor C-st c  d  e  f  g  a  h  c 

1  2  3  4  5  6  7  8
 T – T – P – T – T – T – P
Loomulik mažoor


Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (c, d, e, f, g) ja sellega ühise heliga (g) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (g, a, h, c).

Helifaili info LOOMULIK MAŽOOR 

Loomuliku mažoori I ja III astme vahel on suur terts (intervall) ja esimeselt astmelt moodustub mažoorkolmkõla. Mažoorkolmkõla moodustub ka IV (subdominantkolmkõla) ja V (dominantkolmkõla) astmelt.

Loomuliku mažoori tähistatakse suure tähega M.

Kolmkõlad loomulikus mažooris Redigeeri

   Kolmkõlad C-duuris:

   M  m  m  M  M  m  > 
               

   g  a  h  c  d  e  f
               
   e  f  g  a  h  c  d
                 
   c  d  e  f  g  a  h
    
   I  II  III IV  V  VI  VII

Septakordid loomulikus mažooris Redigeeri

 
Vaata akordi tähistus


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
 
Loomulik mažoor
(Joonia)
  Kuula 
 
Loomulik minoor
(Eoolia)
  Kuula 
 
Harmooniline minoor
  Kuula 
 
Mustlasminoor
  Kuula 
 
Meloodiline minoor
  Kuula 
 
Dooria
  Kuula 
 
Früügia
  Kuula 
 
Lüüdia
  Kuula 
 
Miksolüüdia
  Kuula 
 
Lokria
  Kuula 
 
Kromaatiline
  Kuula 
 
Tervetooniline
  Kuula 
 
Mažoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Minoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Altereeritud
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
1. vorm
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
2. vorm
  Kuula 
 
Hispaania ja
juutide helirida
  Kuula 
 
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
  Kuula 
 
Mi Sheberach helirida
  Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.