Loomulik duur

(Ümber suunatud leheküljelt Loomulik mažoor)
aste intervall C-duur
VIII = I oktav c
VII suur septim h
VI suur sekst a
V puhas kvint g
IV puhas kvart f
III suur terts e
II suur sekund d
I priim c

Loomulik duur ehk loomulik mažoor ehk naturaalne mažoor ehk naturaalduur on mažoorne helirida, mille kõrgusastmik on toonide vahekaugustega.

Loomulik mažoor
            1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½
loomulik mažoor C-st c  d  e  f  g  a  h  c 

1  2  3  4  5  6  7  8
 T – T – P – T – T – T – P
Loomulik mažoor


Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (c, d, e, f, g) ja sellega ühise heliga (g) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (g, a, h, c).

LOOMULIK MAŽOOR

Loomuliku mažoori I ja III astme vahel on suur terts (intervall) ja esimeselt astmelt moodustub mažoorkolmkõla. Mažoorkolmkõla moodustub ka IV (subdominantkolmkõla) ja V (dominantkolmkõla) astmelt.

Loomuliku mažoori tähistatakse suure tähega M.

Kolmkõlad loomulikus mažooris

muuda
   Kolmkõlad C-duuris:

   M  m  m  M  M  m  > 
               

   g  a  h  c  d  e  f
               
   e  f  g  a  h  c  d
                 
   c  d  e  f  g  a  h
    
   I  II  III IV  V  VI  VII

Septakordid loomulikus mažooris

muuda
 
Vaata akordi tähistus


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor