Loomulik minoor

aste intervall c-moll
VIII = I Oktav c
VII Väike septim b
VI Väike sekst as
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Väike terts es
II Suur sekund d
I Priim c

Loomulik minoor ehk naturaalne minoor ehk naturaalmoll on minoorne helirida, mille kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - pool - terve - terve

Loomulik minoor
                1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1
loomulik minoor c-st (c-moll) c  d  es f  g  as b  c 
loomulik minoor a-st (a-moll) a  h  c  d  e  f  g  a
Loomulik minoor a-st
Loomulik minoor c-st

Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (a, h, c, d, e) ja sellega ühise heliga (e) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (e, h, g, a).

Helifaili info LOOMULIK MINOOR 

Loomuliku minoori I (1.) ja III (3.) astme vahel on väike terts ja esimeselt astmelt moodustub minoorkolmkõla. Minoorkolmkõla moodustub ka IV (subdominantkolmkõla) ja V (dominantkolmkõla) astmelt.

Loomulikku minoori tähistatakse väikese tähega m.

Akordid loomulikus minoorisRedigeeri


   Loomulik minoor c-mollis:

   m  >  M  m   m  M   M 
               

   g  as  b  c   d  es  f
               
   es  f  g  as  b  c   d
                 
   c  d  es  f   g  as  b
    
   I  II  III  IV  V  VI  VIIMažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
 
Loomulik mažoor
(Joonia)
  Kuula 
 
Loomulik minoor
(Eoolia)
  Kuula 
 
Harmooniline minoor
  Kuula 
 
Mustlasminoor
  Kuula 
 
Meloodiline minoor
  Kuula 
 
Dooria
  Kuula 
 
Früügia
  Kuula 
 
Lüüdia
  Kuula 
 
Miksolüüdia
  Kuula 
 
Lokria
  Kuula 
 
Kromaatiline
  Kuula 
 
Tervetooniline
  Kuula 
 
Mažoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Minoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Altereeritud
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
1. vorm
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
2. vorm
  Kuula 
 
Hispaania ja
juutide helirida
  Kuula 
 
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
  Kuula 
 
Mi Sheberach helirida
  Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.