Loomulik minoor

aste intervall c-moll
VIII = I Oktav c
VII Väike septim b
VI Väike sekst as
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Väike terts es
II Suur sekund d
I Priim c

Loomulik minoor ehk naturaalne minoor ehk naturaalmoll on minoorne helirida, mille kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - pool - terve - terve

Loomulik minoor
                1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1
loomulik minoor c-st (c-moll) c  d  es f  g  as b  c 
loomulik minoor a-st (a-moll) a  h  c  d  e  f  g  a
Loomulik minoor a-st
Loomulik minoor c-st

Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (a, h, c, d, e) ja sellega ühise heliga (e) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (e, h, g, a).

Helifaili info LOOMULIK MINOOR 

Loomuliku minoori I (1.) ja III (3.) astme vahel on väike terts ja esimeselt astmelt moodustub minoorkolmkõla. Minoorkolmkõla moodustub ka IV (subdominantkolmkõla) ja V (dominantkolmkõla) astmelt.

Loomulikku minoori tähistatakse väikese tähega m.

Akordid loomulikus minooris muuda


   Loomulik minoor c-mollis:

   m  >  M  m   m  M   M 
               

   g  as  b  c   d  es  f
               
   es  f  g  as  b  c   d
                 
   c  d  es  f   g  as  b
    
   I  II  III  IV  V  VI  VIIMažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor