Minoor (ladina k minor, 'väike') ehk moll on muusikas helilaad, mille I ja III astme intervall on väike terts.

Minoori liigid:

Minoorse helistiku nimetus kirjutatakse väikse algustähega (näiteks do-minoor ehk c-moll jne).

Vaata ka

muuda


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor