Meloodiline minoor

aste intervall c-moll
VIII = I Oktav c
VII Suur septim h
VI Suur sekst a
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Väike terts es
II Suur sekund d
I Priim c

Meloodiline minoor ehk meloodilismoll on minoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku minooriga tõusvas suunas kõrgendatud VI ja VII aste. Laskuvas suunas astmeid ei kõrgendata ja laskuv helirida on identne loomuliku minooriga.

Meloodiline minoor

Meloodilise minoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - terve - terve - pool.

                  1 - ½ - 1 - 1 - 1 - 1 - ½
meloodiline minoor c-st (c-moll) c  d  es f  g  a  h  c 
meloodiline minoor a-st (a-moll) a  h  c  d  e fis gis a

Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (a, h, c, d, e) ja sellega ühise heliga (e) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (e, fis, gis, a).

Meloodiline minoor tõusvas suunas
Meloodiline minoor = loomulik minoor

Vaata ka muuda


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor