Meloodiline mažoor

aste intervall C-duur
VIII = I Oktav c
VII Väike septim b
VI Väike sekst as
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Suur terts e
II Suur sekund d
I Priim c

Meloodiline mažoor ehk meloodilisduur on mažoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku mažooriga madaldatud VI ja VII aste.

Meloodilise mažoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - terve - pool - terve - pool - terve - terve.

             1 - 1 - ½ - 1 - ½ - 1 - 1
meloodiline mažoor c-st c  d  e  f  g  as  b  c

KUULA MELOODILIST MAŽOORI ÜLES ja ALLA

Kuna meloodilises mažooris madaldatakse VI ja VII astet, siis ülemine tetrahord langeb kokku loomuliku minoori ülemise tetrahordiga. Heliridu eristab vaid III aste.

c, d, e, f, g, as, b, c (meloodiline mažoor)
c, d, es, f, g, as, b, c (loomulik minoor)

Vaata ka

muuda


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor