Puhas kvart on intervall, mille astmeline suurus on 4 ja tooniline suurustooni.

Puhas kvart
puhas kvart
Intervalli pööre puhas kvint
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus p 4
Inglise nootides 4
Suurus
Pooltoone 5
Puhas häälestus 4:3
Tsent
Tempereeritud häälestus 500
Puhas häälestus ~498.045
Vaata ka
Intervall kvart

Puhta kvardi enharmooniline intervall on suurendatud terts. Puhas kvart on konsoneeriv intervall. Dissoneerivatest intervallidest lahendatakse puhtasse kvarti suurendatud sekund.

Kuula

muuda