Suurendatud sekund

Suurendatud sekund on intervall, mille astmeline suurus on 2 ja tooniline suurustooni (1 tervetoon ja 1 pooltoon).

< 2 harmoonilises minooris
(a-mollis) VI astmelt
suurendatud sekund
Intervalli pööre vähendatud septim
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus < 2
Inglise nootides 2
Suurus
Pooltoone 3
Puhas häälestus 7:6
Tsent
Tempereeritud häälestus 300
Puhas häälestus 316
Vaata ka
Intervall sekund

Suurendatud sekundi enharmooniline intervall on väike terts. Suurendatud sekund on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Suurendatud sekundi lahendamine harmoonilises mažooris ja minooris muuda

< 2 ehitub

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed laienevas suunas püsivaisse astmeisse: VI - V-sse ja VII - I-sse. Lahenduseks on puhas kvart.

 harmooniline mažoor    harmooniline minoor
                
1   /I             /I
7  VII             VII
6   VI             VI     
5   \ V             \V
4   
3    
2
1