Vähendatud septim

Vähendatud septim on intervall, mille astmeline suurus on 7 ja tooniline suurustooni.

vähendatud septim
Intervalli pööre suurendatud sekund
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus < 7
Inglise nootides double flat7
Suurus
Pooltoone 9
Puhas häälestus 12:7
Tsent
Tempereeritud häälestus 900
Puhas häälestus 885
Vaata ka
Intervall septim

Vähendatud septimi enharmooniline intervall on suur sekst. Vähendatud septim on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Vähendatud septimi lahendamine harmoonilises mažooris ja minooris muuda

> 7 ehitub

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed laienevas suunas püsivaisse astmeisse: VII - I-sse ja VI - V-sse. Lahenduseks on puhas kvint.

 harmooniline mažoor    harmooniline minoor
                               
7              
6   VI              VI     
5   \ V             \ V
4   
3    
2
1    /I              /I
7  VII              VII