Harmooniline mažoor

aste intervall C-duur
VIII = I Oktav c
VII Suur septim h
VI Väike sekst as
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Suur terts e
II Suur sekund d
I Priim c

Harmooniline mažoor ehk harmooniline duur on mažoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku mažooriga madaldatud VI aste.

Harmoonilise mažoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega

              1 - 1 - ½ - 1 - ½ - - ½ 
Harmooniline mažoor c-st c  d  e  f  g  as  h  c
1  2  3  4  5  6  7  8
 TTPTPPTP

KUULA HARMOONILIST MAŽOORI ÜLES ja ALLA


Kuna harmoonilises mažooris madaldatakse VI astet, siis on ülemises tetrahordis suurendatud sekund ja subdominantkolmkõla muutub minoorseks.

Harmooniline mažoor erineb harmoonilisest minoorist ainult III astme poolest.

c, d, e, f, g, as, h, c (harmooniline mažoor)
c, d, es, f, g, as, h, c (harmooniline minoor)

Harmoonilist mažoori tähistatakse tähtedega h M.

Intervallid harmoonilises mažooris muuda

Harmoonilise mažoori madaldatud VI astme tõttu tekivad nende astmetega seoses iseloomulikud intervallid:

Vaata ka muudaMažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor