Es (tähtnimetus) ehk mi-bemoll (silpnimetus) on noodinimed. Es on saadud e noodi altereerimisel pooltooni võrra alla (madaldamisel).