Heli põhinimetus

Heli põhinimetus on tähtnimetusi kasutavas kõrgustähistuses ühetäheline nimetus (välja arvatud b) ja silpnimetusi kasutavas kõrgustähistuses ühesilbiline nimetus. Kummaski tähistuses on erinevaid põhinimetusi 7 ehk iga alusheli jaoks.

Heli põhinimetused tähtnimetustega on c, d, e, f, g, a, h, silpnimetustega do, re, mi, fa, sol, la, si.

Relatiivne jo=c jo le mi na so ra di
Absoluutne do re mi fa sol la si
Absoluutne c d e f g a h
1. oktaav Music 4c1.svg Music 4d1.svg Music 4e1.svg Music 4f1.svg Music 4g1.svg Music 4a1.svg Music 4b1.svg

Vaata kaRedigeeri