Silpnimetus

Silpnimetus on muusikas helikõrgust tähistav absoluutse solmisatsiooni silp, millele on vajadusel lisatud alteratsiooni tähis.

Silpnimetuste puhul vastab näiteks tähtnimetusele c solmisatsioonisilp do, tähtnimetusele d solmisatsioonisilp re jne. Alteratsiooni tähistamiseks lisatakse solmisatsioonisilbile kas vastav alteratsioonimärk , double sharp, , double flat või vastavalt sõna 'diees', 'dubldiees', 'bemoll' või 'dublbemoll':

 • tähtnimetusele c vastab silpnimetus do
 • tähtnimetusele cis vastab silpnimetus do-diees
 • tähtnimetusele cisis vastab silpnimetus do-dubldiees
 • tähtnimetusele ces vastab silpnimetus do-bemoll
 • tähtnimetusele ceses vastab silpnimetus do-dublbemoll
 • tähtnimetusele d vastab silpnimetus re
 • tähtnimetusele dis vastab silpnimetus re-diees
 • tähtnimetusele disis vastab silpnimetus re-dubldiees
 • tähtnimetusele des vastab silpnimetus re-bemoll
 • tähtnimetusele deses vastab silpnimetus re-dublbemoll
 • tähtnimetusele e vastab silpnimetus mi
 • tähtnimetusele eis vastab silpnimetus mi-diees
 • tähtnimetusele eisis vastab silpnimetus mi-dubldiees
 • tähtnimetusele es vastab silpnimetus mi-bemoll
 • tähtnimetusele eses vastab silpnimetus mi-dublbemoll
 • tähtnimetusele f vastab silpnimetus fa
 • tähtnimetusele fis vastab silpnimetus fa-diees
 • tähtnimetusele fisis vastab silpnimetus fa-dubldiees
 • tähtnimetusele fes vastab silpnimetus fa-bemoll
 • tähtnimetusele feses vastab silpnimetus fa-dublbemoll
 • tähtnimetusele g vastab silpnimetus sol
 • tähtnimetusele gis vastab silpnimetus sol-diees
 • tähtnimetusele gisis vastab silpnimetus sol-dubldiees
 • tähtnimetusele ges vastab silpnimetus sol-bemoll
 • tähtnimetusele geses vastab silpnimetus sol-dublbemoll
 • tähtnimetusele a vastab silpnimetus la
 • tähtnimetusele ais vastab silpnimetus la-diees
 • tähtnimetusele aisis vastab silpnimetus la-dubldiees
 • tähtnimetusele as vastab silpnimetus la-bemoll
 • tähtnimetusele asas vastab silpnimetus la-dublbemoll
 • tähtnimetusele h | b vastab silpnimetus si
 • tähtnimetusele his | b vastab silpnimetus si-diees
 • tähtnimetusele hisis | bdouble sharp vastab silpnimetus si-dubldiees
 • tähtnimetusele b | b vastab silpnimetus si-bemoll
 • tähtnimetusele heses | bdouble flat vastab silpnimetus si-dublbemoll