Harmooniline minoor

aste intervall c-moll
VIII = I Oktav c
VII Suur septim h
VI Väike sekst as
V Puhas kvint g
IV Puhas kvart f
III Väike terts es
II Suur sekund d
I Priim c

Harmooniline minoor ehk harmoonilismoll on minoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku minooriga kõrgendatud VII (7.) aste (juhtheli). Kõrgendatud VII astme tõttu on dominantkolmkõla mažoorne.

Harmooniline minoor

Harmoonilise minoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - pool - poolteist - pool.

                  1 - ½ - 1 - 1 - ½ - - ½
harmooniline minoor c-st (c-moll) c  d  es f  g  as  h  c
harmooniline minoor a-st (a-moll) a  h  c  d  e  f  gis a
Harmooniline minoor

Helirea moodustab viiest kõrvutiasetsevast astmest koosnev pentahord (a, h, c, d, e) ja sellega ühise heliga (e) seotud neljast astmest koosnev tetrahord (e, f, gis, a).

Harmooniline minoor erineb harmoonilisest mažoorist ainult III astme poolest.

c, d, es, f, g, as, h, c (harmooniline minoor)
c, d, e, f, g, as, h, c (harmooniline mažoor)

Intervallid harmoonilises minooris muuda

Harmoonilise minoori kõrgendatud VII astme tõttu tekivad iseloomulikud intervallid:

Vaata ka muuda


Mažoor • Mažoorne helirida

Loomulik mažoor · Harmooniline mažoor · Meloodiline mažoor

Minoor • Minoorne helirida

Loomulik minoor · Harmooniline minoor · Meloodiline minoor