Suur septim on intervall, mille astmeline suurus on 7 ja tooniline suurustooni.

Suur septim
suur septim
Intervalli pööre väike sekund
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus s 7
Inglise nootides 7
Suurus
Pooltoone 11
Puhas häälestus 15:8
Tsent
Tempereeritud häälestus 1100
Puhas häälestus 1088
Vaata ka
Intervall septim

Suure septimi enharmooniline intervall on vähendatud oktav. Suur septim on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Suurt septimit on võimalik ehitada:

Kõige rohkem kasutatakse suure septimi ehitamist mažooris I-lt (laheneb intervalli puhas oktav) ja minooris III-lt astmelt (laheneb intervalli suur sekst).

  mažooris (C-duuris)    minooris (a-mollis)

2                  II (h)
1       /I              \ I
7    VII(h)
6
5
4
3                  III(c) - III
2  
1     I(c) - I


Kuula

muuda