Vähendatud oktav

Vähendatud oktav on intervall, mille astmeline suurus on 8 ja tooniline suurustooni.

vähendatud oktav
Intervalli pööre suurendatud priim
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus > 8
Inglise nootides double flat8
Suurus
Pooltoone 11
Puhas häälestus 48:25
Tsent
Tempereeritud häälestus 1100
Puhas häälestus 1129
Vaata ka
Intervall oktav

Vähendatud oktavi enharmooniline intervall on suur septim. Vähendatud oktav on altereeritud intervall.