Suurendatud priim

Suurendatud priim on intervall, mille astmeline suurus on 1 ja tooniline suurus ½ tooni.

Suurendatud priim
suurendatud priim
Intervalli pööre vähendatud oktav
Nimed ja tähistus
Teised nimetused pooltoon
Intervalli tähistus < 1
Inglise nootides 1
Suurus
Pooltoone 1
Tsent
Tempereeritud häälestus 100
Vaata ka
Intervall priim

Suurendatud priimi enharmooniline intervall on väike sekund. Suurendatud priim on altereeritud intervall.