Minoorkolmkõla

Minoorkolmkõla ehk väike kolmkõla ehk mollkolmkõla on kolmkõla, mis koosneb tertsidest:

Minoorkolmkõla
Koosneb akordi helidest
puhas kvint
väike terts
priim
Akordi kujud
kolmkõla
sekstakord
kvartsekstakord
Akordi tähistus
mkk või kk
C-mollis
Cm, Cmi, Cmin, C-


Priimi ja kvindi vahe on puhas kvint.

Minoorkolmkõlad heliridades muuda


Minoorkolmkõlad helistikes muuda

Akordi tähistus Helistik Priim Väike terts Puhas kvint
  a-moll a c e
  e-moll e g h
  h-moll h d fis
  fis-moll fis a cis
  cis-moll cis e gis
  as-moll as ces (=h) es
  es-moll es ges b
  b-moll b des f
  f-moll f as c
  c-moll c es g
  g-moll g b d
  d-moll d f a