See artikkel räägib muusika mõistest; üliõpilasorganisatsiooni kohta vaata artiklit Tartu Ehitiste Restaureerimise Tudengite Selts

Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Terts ( < ladina k tertius "kolmas") on

(a) suur terts (b) väike terts (c) suurendatud terts (d) vähendatud terts

Intervall Pooltoone Noodid Intervalli pööre
vähendatud terts 2 (2 pooltooni) AisC, CisEs suurendatud sekst
väike terts 3 (1 tervetooni + 1 pooltooni) AC, EG suur sekst
suur terts 4 (2 tervetooni) CE, FA väike sekst
suurendatud terts 5 (2 tervetooni + 1 pooltooni) AsCis, CesE vähendatud sekst

Klassikalises harmoonias on terts konsoneeriv intervall. Range stiili polüfoonias käsitleti tertsi dissonantsina.

Kuula muuda

Vaata ka muuda