Vähendatud terts

Vähendatud terts on intervall, mille astmeline suurus on 3 ja tooniline suurus 1 tervetoon.

vähendatud terts
Intervalli pööre suurendatud sekst
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus > 3
Inglise nootides double flat3
Suurus
Pooltoone 2
Puhas häälestus 8:7
Tsent
Tempereeritud häälestus 200
Vaata ka
Intervall terts

Vähendatud tertsi enharmooniline intervall on suur sekund. Vähendatud terts on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed ahenevas suunas püsivasse astmesse (ainult üks lahendus): puhas priim.

harmooniline      harmooniline
 C-duur         c-moll

 des \         as \
    c c          g g
 h  /         fis /