Suurendatud sekst

Suurendatud sekst on intervall, mille astmeline suurus on 6 ja tooniline suurus 5 tervetoon.

suurendatud sekst
Intervalli pööre vähendatud terts
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus < 6
Inglise nootides 6
Suurus
Pooltoone 10
Naturaalne häälestus 7:4
Tsent
Tempereeritud häälestus 1000
Vaata ka
Intervall sekst

Suurendatud seksti enharmooniline intervall on väike septim. Suurendatud sekst on dissoneeriv intervall ja seepärast nõuab lahendust.

Lahendamisel liiguvad mõlemad intervalli moodustavad kulgevad astmed laienevas suunas püsivasse astmesse (ainult üks lahendus): puhas oktav.

harmooniline      harmooniline
 C-duur         c-moll

    c             g
  h /          fis /      
              
           
 

 des \           as \
    c             g