Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Deetsim (< ladina k decimus 'kümnes') on


(a) suur deetsim, (b) väike deetsim

Deetsimit käsitletakse tavaliselt kui tertsi, sest tegemist on liitintervalliga (oktav + terts).