Liitintervall

Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Liitintervalliks nimetatakse oktavist suuremat intervalli. Iga liitintervall kujutab endast oktavi ja lihtintervalli summat.

  • noon (9) = oktav (8) + sekund (1)
  • deetsim (10) = oktav (8) + terts (2)
  • undeetsim (11) = oktav (8) + kvart (3)
  • duodeetsim (12) = oktav (8) + kvint (4)
  • tertsdeetsim (13) = oktav (8) + sekst (5)
  • kvartdeetsim (14) = oktav (8) + septim (6)
  • kvintdeetsim (15) = oktav (8) + oktav (7)

Liitintervallid säilitavad neile vastavate lihtintervallide omadused. Undeetsim võib olla puhas, suurendatud või vähendatud nagu lihtintervall kvart.