Sekstakord klassikalises harmoonias on kolmkõla 1. pööre, mis koosneb tertsist ja kvardist, džässharmoonias akord või kolmkõla sekstiga.

sekstakord
Koosneb akordi helidest
priim
kvint
terts
Akordi kujud
kolmkõla
sekstakord
kvartsekstakord
Akordi tähistus
I6, IV6, V6
C6


Tertsi ja priimi vahe on väike sekst

Tertsi ja priimi vahe on suur sekst

Duurkolmkõla priimi meloodilises seisus