Kvartsekstakord

Kvartsekstakord on kolmkõla 2. pööre, mis koosneb kvardist ja tertsist.

kvartsekstakord
Koosneb akordi helidest
terts
priim
kvint
Akordi kujud
kolmkõla
sekstakord
kvartsekstakord
Akordi tähistus
I64, IV64, V64


Tertsi ja priimi vahe on väike sekst

Tertsi ja priimi vahe on suur sekst

Kvartsekstakord C-duuris