Sekundakord on septakordi 3. pööre ja bassiks saab akordi septim. V astme sekundakordi astmed on IV, V, VII, II.

sekundakord
Koosneb akordi helidest
kvint
terts
priim
septim
Akordi kujud
septakord
kvintsekstakord
tertskvartakord
sekundakord
Akordi tähistus
V2

C-duuris on dominantseptakord g - h - d - f ja sekundakord f - g - h - d

tekivad intervallid

Sekundakordi võib ehitada kõigist septakordidest. Enamasti kasutatakse V, VII ja II astme sekundakorde.

Dominantseptakordi pöörded
   sekundakordi lahendamine

       / III 
     II
       / I 
     VII
     
     V  - V, V
     IV /