Väike minoorseptakord

Väike minoorseptakord ehk väike mollseptakord on akord, mis koosneb minoorkolmkõlast ja väikesest tertsist. Äärmised akordi helid moodustavad intervalli väike septim.

Väike minoorseptakord
Koosneb akordi helidest
väike septim
puhas kvint
väike terts
puhas priim
Akordi kujud
septakord
kvintsekstakord
tertskvartakord
sekundakord
Akordi tähistus
Cm7,Cmi7 , Cmin7, C-7

Priimi ja septimi vahe on suur septim.

Väike minoorseptakord heliridades muuda

 
Cm7

Väikesed minoorseptakordid muuda

Akordi tähistus Priim Terts Kvint Väike septim
  c es g b
  g b d f
  d f a c
  a c e g
  e g h d
  h d fis a
  fis a cis e
  cis e gis h
  as ces (=h) es ges
  es ges b des
  b des f as
  f as c es