Poolvähendatud septakord

Poolvähendatud septakord ehk väike septakord on akord, mis koosneb vähendatud kolmkõlast ja suurest tertsist. Äärmised akordi helid moodustavad intervalli väike septim.

Poolvähendatud septakord
Koosneb akordi helidest
väike septim
vähendatud kvint
väike terts
puhas priim
Akordi kujud
septakord
kvintsekstakord
tertskvartakord
sekundakord
Akordi tähistus
CØ7, Cm75, Cmi75, Cmin75, C-75

Priimi ja septimi vahe on väike septim

Poolvähendatud minoorseptakord heliridades muuda

Poolvähendatud minoorseptakordid muuda

Akordi tähistus Priim Terts Kvint Väike septim
  c es ges b
  g b des f
  d f as c
  a c es g
  e g b d
  h d f a
  fis a c e
  cis e g h
  as ces (=h) eses (=d) ges
  es ges heses (=a) des
  b des fes (=e) as
  f as ces (=h) es