Akordi seis ehk akordi meloodiline seis (inglise keeles voicing) on akordi ülemise ja põhiheli intervalliga määratud suhe.

Näiteks, kui akordi ülemine heli on

  • priim, on akord priimi seisus
  • sekund, on akord sekundi seisus
  • terts, on akord tertsi seisus
  • kvart, on akord kvardi seisus
  • kvint, on akord kvindi seisus
  • sekst, on akord seksti seisus
  • septim, on akord septimi seisus

Akordi seis omab tähtsust eelkõige häältejuhtimises ja orkestratsioonis.