Konsooniks (ehk kooskõlaks) muusikas nimetatakse mitme heli samaaegset kõlamist. Akord on kolme või enama erineva kõrgusega heli kooskõla.

Juhusliku kooskõla helisid pole võimalik paigutada tertsidena või mõnes teises süsteemis.

Kooskõla liigitus helide arvu järgiRedigeeri

Konsoon ehk kooskõla võib helide arvult olla:

  • unisoon – ükskõla
  • dusoon – kakskõla
  • trisoon – kolmkõla
  • kvadrisoon – nelikõla
  • kvinkvesoon – viiskõla
  • sekssoon – kuuskõla
  • septsoon – seitsekõla

Kolm- ja enamkõla nimetatakse mitukõlaks ehk multisooniks. Tertsidena paigutatavat mitukõla nimetatakse akordiks.

Kooskõla liigitus helide arvu ja kõrgussuhte järgiRedigeeri

Kooskõla liigitus tunnetusliku kõla järgiRedigeeri