Ava peamenüü
inimhääle ulatus klaviatuuril


Diapasoon ehk helikõrguslik ulatus on muusikas muusikainstrumendi, sealhulgas inimhääle kõigi võimalike tekitatavate helikõrguste hulk madalaimast kõrgeimani.

Näiteks klaveri diapasoon võib olla A2 - c5, harfi diapasoon võib olla Ces1 - fis4 ja flöödi dipasoon võib olla h - c4.

Ulatuse järgi jaotatakse muusikainstrumendid perekonna siseselt näiteks sopran-, alt-, tenor-, bariton-, bass- ja kontrabasspillideks: