Klaviatuur (muusika)

Klaviatuur ehk klahvistik on muusikas klahvpilli osa.

Kolmeoktavine klaviatuur

Klahvi vajutamisel tekib heli.

Klahvid on järjestatud helikõrguse järjekorras: vasakul on madalamad (väiksema helisagedusega) ning paremal kõrgemad (suurema helisagedusega) helid.

Tänapäevane klaviatuur koosneb tavaliselt valgetest ja mustadest klahvidest. Valged klahvid vastavad alushelidele ja mustad klahvid alushelide alteratsioonidele. Valged ja mustad klahvid kokku moodustavad kromaatilise helirea.

Kromaatilist helirida tähistavad klahvid on rühmitatud tsükliliselt 12 kaupa. Iga kõrvutise klahvi vahe on pooltoon. 12-klahviliste tsüklite algusklahvide vahe on puhas oktav.

Kõige varasem teadaolev klaviatuur oli vesiorelil.

Vaata ka

muuda