Tsükkel

loll loom
 See artikkel räägib ringprotsessist; funktsiooniteooria mõiste kohta vaata artiklit Tsükkel (funktsiooniteooria); programmeerimise mõiste kohta vaata artiklit Tsükkel (programmeerimine).

Tsükkel (kreeka keeles κύκλος kýklos; ladina keeles cyclus 'ring'; sanskriti keeles mandala, ka chakra 'ratas') on samade, samalaadsete või sarnaste sündmuste (episoodide) või protsesside kordumine, kuid ka perioodiliselt korduv sündmus või protsess. Ajas (täispöörde) periood, millele on omane teatud samas järjekorras esinevate nähtuste järgnev naasmine ehk tagasipöördumine. Tsükkel koosneb selle osadeks olevatest faasidest.

Tsükkel on kujutlusega seotult üks suurim teisi põhikujundeid (arhetüüpe) hõlmav ja kokkuvõttev kujund, mille võrdkujuliseks vasteks peetakse tavaliselt aastat oma 365 päevaga (360-kraadine ring). Kuid see on ka abivahend mõtlemaks ajast, kasutades seda mudelina aja ja selle osade käsitlemisel. Sellest tulenevad mõisted "ajaring" (ajaratas) ja "eluring". Küsimus, kas ajaloo kulg on tsükliline või lineaarne, on olnud inimajaloos fundamentaalne.

Tsükkel on ratta tähenduses mõnes keeles kasutusel ka tehniliste vahendite korral: näiteks bitsükkel jalgratta tähenduses ja mootortsükkel (mototsikl, tsikkel) mootorratta tähenduses. Eesti keeles on sõnast "ratas" veel muidki sarnaseid tuletisi.

Tsükkel on seotud ka sõnaga "entsüklopeedia", mis tuleb kreeka väljendist enkyklios paideia (sõna-sõnalt 'ringis harjutamine', tõlkevastena on kasutatud sõna "haridusring"). Tänapäeval levinud tähendus "tähestiku järjekorras teabeallikas" pärineb aastast 1644, tihti viidatakse prantsuskeelsele entsüklopeediale "Encylopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Artes, et des Métiers" (1751–1765).

Tsükleid Redigeeri

Vaata ka Redigeeri