Kromaatiline helirida

Kromaatiline helirida on tõusvate või langevate pooltoonide helirida. Pooltoonid võivad olla diatoonilised või kromaatilised. Kromaatiline helirida on tuletatud loomulikust mažoorist või minoorist.

Kromaatilise helirea kirjutamisel kehtivad järgmised reeglid:

  • Tõusev kromaatiline helirida mažooris kõrgendatakse kõiki diatoonilisi astmeid, millele järgneb tervetoon. Ainult VI astme kõrgendus asendatakse VII astme madaldusega.
c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b, h, c
c, h, b, a, as, g, fis, f, e, es, d, des, c

Eeltoodud ortograafiat nimetatakse klassikaliseks ortograafiaks, kuna see esineb Viini klassikute teostes. Selle ajastu harmoonias kasutati modulatsioone peamiselt lähedastesse helistikesse. Kuna VI astme kõrgendamine ja V astme madaldamine põhjustaks alteratsioonimärkide ilmumise, mis ei kuulu antud helistike I järgu sugulashelistike (vaata helistike sugulus) märkide hulka, siis klassikalises ortograafias neid välditakse. Erandiks võib olla tehniliste passaažide ja tertsiline liikumine kahehäälsuse puhul. Siis kõrgendatakse ka VI ja madaldatakse V astet, et ei tekiks enharmoonilist asendamist teiste intervallidega, mis raskendab noodilugemist.

  • Minoori tõusev kromaatiline helirida kirjutatakse nagu tema paralleelse mažoori tõusev kromaatiline helirida, mis algab VI astmelt.
  • Minoori laskuv kromaatiline helirida kirjutatakse nagu samanimelise mažoori kromaatiline laskuv helirida.

Kui kromaatilise helirea tõusvas mažooris kõrgendatakse VI astet (seega minooris ka I astet) ning laskuvas helireas madaldatakse mažooris kui ka minooris V astet, siis seda nimetatakse modernseks (moodsaks) ortograafiaks. Sellist kirjaviisi on kasutatud hilisromantikutest (näiteks Wagner) alates, seoses altereeritud akordide keerukamate vormide esinemisega nende teostes.


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
Interval diagram ionian.svg
Loomulik mažoor
(Joonia)
Helifaili info Kuula 
Interval diagram aeolian.svg
Loomulik minoor
(Eoolia)
Helifaili info Kuula 
Interval diagram harmonic minor.svg
Harmooniline minoor
Helifaili info Kuula 
Interval diagram Hungarian minor.svg
Mustlasminoor
Helifaili info Kuula 
Interval diagram melodic minor.svg
Meloodiline minoor
Helifaili info Kuula 
Interval diagram dorian.svg
Dooria
Helifaili info Kuula 
Interval diagram phrygian.svg
Früügia
Helifaili info Kuula 
Interval diagram lydian.svg
Lüüdia
Helifaili info Kuula 
Interval diagram mixolydian.svg
Miksolüüdia
Helifaili info Kuula 
Interval diagram locrian.svg
Lokria
Helifaili info Kuula 
Interval diagram.svg
Kromaatiline
Helifaili info Kuula 
Interval diagram wholetone scale.svg
Tervetooniline
Helifaili info Kuula 
Interval diagram pentatonic major.svg
Mažoorne pentatoonika
Helifaili info Kuula 
Interval diagram pentatonic minor.svg
Minoorne pentatoonika
Helifaili info Kuula 
Interval diagram alterated.svg
Altereeritud
Helifaili info Kuula 
Interval diagram diminished.svg
Vähendatud helirida,
1. vorm
Helifaili info Kuula 
Interval diagram diminished 2.svg
Vähendatud helirida,
2. vorm
Helifaili info Kuula 
Interval diagram oriental.svg
Hispaania ja
juutide helirida
Helifaili info Kuula 
Interval diagram arabian.svg
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
Helifaili info Kuula 
Interval diagram mi sheberach.svg
Mi Sheberach helirida
Helifaili info Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.