Kromatism ehk kromaatika on diatoonilise heli ja seda täiendava altereeritud heli järgnevus. Täielik kromaatiline helirida (1 oktaav) sisaldab 12 helikõrgust.

Kromaatiline helirida