Helistike sugulus

Helistike sugulus on kahe helistiku omavaheline kõlaline seos. Selline seos sõltub mõlemale helistikule ühiste helide olemasolust ja hulgast. Mažooris ja minooris on 1. järgu suguluses 6 helistikku, mille toonikakolmkõlade helid esinevad antud mažooris ja minooris. Kõik teised helistikud on antud helistikule kaugemad ja nende klassifikatsiooni käsitleb lähemalt harmoonia.

                 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3
                 c - d - e - f - g - a - h - c - d - e
ii (2.) astmelt d-moll        d    f    a
iii (3.) astmelt e-moll          e    g    h
IV astmelt F-duur               f    a    c
iv (4.) astmelt f-moll            f    as    c
V astmelt G-duur                 g    h    d
vi (6.) astmelt a-moll                 a    c    e
              1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4
              a - h - c - d - e - f - g - a - h - c - d
III astmelt C-duur         c    e    g
iv (4.) astmelt d-moll         d    f    a
v (5.)astmelt e-moll            e    g    h
V astmelt E-duur              e    gis   h
VI astmelt F-duur                f    a    c
VII astmelt G-duur                 g    h    d


Kokkuvõttes on antud helistikule (kas mažoorile või minoorile) 1. järgu suguluses järgmised helistikud:


C-duur Võtmemärgid a-moll Võtmemärgid
antud helistiku paralleelhelistik a-moll C-duur
antud helistiku dominanthelistik G-duur e-moll
antud helistiku dominanthelistiku paralleelne helistik e-moll G-duur
antud helistiku subdominanthelistik F-duur d-moll
antud helistiku subdominanthelistiku paralleelne helistik d-moll F-duur
antud mažoori minoorne subdominanthelistik
ja minoori mažoorne dominanthelistik
f-moll E-duur