Kui alteratsioonimärgid asuvad heliteose algul noodivõtme järel helistiku tunnusena, siis nimetatakse neid võtmemärkideks.

Võtmemärgid (H-duur või gis-moll)

Võtmemärgid asuvad noodirea alguses noodivõtme järel ning need altereerivad kõiki vastavaid noote kõigis oktavites läbi kogu heliteose. Võtmemärkide (dieeside või bemollide) arv näitab ühtlasi ka heliteose helistikku või paralleelhelistikku. Võtmemärkide järjekord vastab kvindiringile.

Võtmemärgid ilmuvad kindlas järjekorras:

fis, cis, gis, dis, ais, eis, his
b, es, as, des, ges, ces, fes

Reegel mažooris ehk duuris:

  • viimane diees ilmub helistiku 7. astmele (A-duuris on 7. aste gis ja võtmemärgid on fis, cis, gis)
  • viimane bemoll ilmub helistiku 4. astmele (Es-duuris on 4. aste as ja võtmemärgid on b, es, as)

Paralleelhelistikul on ühesugused võtmemärgid (A-duur – fis-moll).

Võtmemärkide tabel muuda

Võtmemärk Mažoor Minoor
 
Ei ole dieese ega bemolle
C-duur a-moll