Ava peamenüü
Võtmemärgid (H-duur või gis-moll)

Kui alteratsioonimärgid asuvad heliteose algul noodivõtme järel helistiku tunnusena, siis nimetatakse neid võtmemärkideks.

Võtmemärgid asuvad noodirea alguses noodivõtme järel ning need altereerivad kõiki vastavaid noote kõigis oktavites läbi kogu heliteose. Võtmemärkide (dieeside või bemollide) arv näitab ühtlasi ka heliteose helistikku või paralleelhelistikku. Võtmemärkide järjekord vastab kvindiringile.

Võtmemärgid ilmuvad kindlas järjekorras:

fis, cis, gis, dis, ais, eis, his Music-keysigsharp.png
b, es, as, des, ges, ces, fes Music-keysigflat.png

Reegel mažooris ehk duuris:

  • viimane diees ilmub helistiku 7. astmele (A-duuris on 7. aste gis ja võtmemärgid on fis, cis, gis)
  • viimane bemoll ilmub helistiku 4. astmele (Es-duuris on 4. aste as ja võtmemärgid on b, es, as)

Paralleelhelistikul on ühesugused võtmemärgid (A-duur – fis-moll).

Võtmemärkide tabelRedigeeri