As-duur ehk la-bemoll-mažoor on As-ist üles ehitatud mažoorne helirida.

As-duur
Paralleelhelistik f-moll
Samanimeline helistik as-moll
Helirea noodid
as, b, c, des, es, f, g, as
As-duur helirida loomulikus mažooris
as - b - c - des - es - fes - g - as
as - b - c - des - es - fes - ges - as

Vaata ka muuda