Des (tähtnimetus) ehk re-bemoll (silpnimetus) on noodinimi. Des on saadud d noodi altereerimisel pooltooni võrra alla (madaldamisel).

Des noodijoonestikul viiuli- ja bassivõtmes eri oktavites

Vaata ka

muuda