Ges (tähtnimetus) ehk sol-bemoll (silpnimetus) on noodinimed. Ges on saadud g noodi altereerimisel pooltooni võrra alla (madaldamisel).